Köp andelar

Här kan du köpa andelar/aktier i Travkompaniets stallbolag. Du betalar angiven summa (engångsbelopp), vilket ger dig ett delägarskap i stallbolagets hästar.

Inga övriga kostnader tillkommer. Andelsägaren kan aldrig bli ytterligare betalningsskyldig. Det är endast värdet på andelen/aktien som kan förändras.

Läs mer om erbjudandet här (pdf) »

Jag vill bli delägare

En andel i Stall Travkompaniet AB Värde: 425 kr

kr

Kontakta oss

Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö

E-post: info@travkompaniet.se

Om travkompaniet

Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!

Om hur vi hanterar dina personuppgifter »