Ekonomi

Kallelse till årsstämma 19 juni 2024 kl. 16.00 i Stallarkaden på Solvalla, Stockholm. Kallelse till årsstämma 19 juni 2024 - Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 15 juni 2023 kl. 16.00 i Stallarkaden på Solvalla, Stockholm. Kallelse till årsstämma 15 juni 2023 - Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 22 juni 2022 kl. 16.00 i Stallarkaden på Solvalla, Stockholm. Kallelse till årsstämma 22 juni 2022 - Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 9 juni 2021 kl. 16.00 på Yttersta, Ekerö. Kallelse till årsstämma 9 juni 2021 - Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 17 juni 2020 kl. 16.00 på Yttersta, Ekerö Kallelse till årsstämma 17 juni 2020 - Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till extra bolagsstämma 20 november 2019 kl 15:00 Kallelse till extra bolagsstämma 20 november 2019 kl 15.00 Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 11 juni 2019 kl 16:00 Kallelse till årsstämma 2019 i Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 12 juni 2018 kl 16:00 Kallelse till årsstämma 2018 i Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 21 juni 2017 kl 16:00 Kallelse till årsstämma 2017 i Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 14 juni 2016 kl. 16.00 Kallelse till årsstämma 2016 i Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Kallelse till årsstämma 10 juni 2015 kl 16:00 Kallelse till årsstämma 2015 i Travkompaniets Stall AB (publ) (Word-dokument) Kallelse till bolagsstämma 11 juni 2014 kl 16.00 Kallelse till årsstämma 2014 i Travkompaniets Stall AB (publ) (pdf-dokument) Kallelse till bolagsstämma 12 juni 2013 kl 16.00 Kallelse till årsstämma 2013 i Travkompaniets Stall AB (publ) (pdf-dokument) Kallelse till bolagsstämma 13 juni 2012 kl 16.00 Kallelse till årsstämma i Travkompaniets Stall AB (publ) (Word-dokument) Kallelse till bolagsstämma 25 Maj 2011 kl 16.00 Kallelse till årsstämma i Travkompaniets Stall AB (publ) (Word-dokument) Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Stall Travkompaniet AB (PDF-dokument) Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Stall Travkompaniet AB (PDF-dokument) Kallelse till bolagsstämma 11 juni 2008 kl 16.00 Kallelse till årsstämma i Travkompaniets Stall AB (publ) (PDF-dokument) Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Stall Travkompaniet AB, med underskrifter (PDF 4,9 MB) Årsredovisning 2006 Stall Travkompaniet AB, utan underskrifter (PDF 363 kB) Kallelse till bolagsstämma 13 juni 2007 Kallelse till bolagsstämma i Travkompaniet Stall AB (PUBL) (PDF-dokument) Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 Stall Röd (PDF-dokument) Årsredovisning 2005 Stall Grön (PDF-dokument) Årsredovisning 2005 Stall Blå (PDF-dokument) Fusionsplan Fusionsplan (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Förslag till bolagsordning (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Delårsrapport 2005 Travkompaniet Stall Röd (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Delårsrapport 2005 Travkompaniet Stall Grön (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Delårsrapport 2005 Travkompaniet Stall Blå (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2004 Travkompaniet Stall Röd (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2004 Travkompaniet Stall Grön (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2004 Travkompaniet Stall Blå (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2003 Travkompaniet Stall Röd (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2003 Travkompaniet Stall Grön (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2003 Travkompaniet Stall Blå (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2002 Travkompaniet Stall Röd (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2002 Travkompaniet Stall Grön (PDF-dokument) Fusionsplan bilaga - Årsredovisning 2002 Travkompaniet Stall Blå (PDF-dokument) Årsredovisning och revisionsberättelse 2004 Årsredovisning och revisionsberättelse 2004 Stall Röd (PDF-dokument) Årsredovisning och revisionsberättelse 2004 Stall Grön (PDF-dokument) Årsredovisning och revisionsberättelse 2004 Stall Blå (PDF-dokument) Kallelse till bolagsstämma 15 juni 2005 Kallelse till bolagsstämma i Travkompaniet Stall Röd AB (PUBL) (Word-dokument) Kallelse till bolagsstämma i Travkompaniet Stall Grön AB (PUBL) (Word-dokument) Kallelse till bolagsstämma i Travkompaniet Stall Blå AB (PUBL) (Word-dokument) Delårsrapporter 2004 Delsårsrapport 2004 Stall Röd (PDF-dokument) Delsårsrapport 2004 Stall Grön (PDF-dokument) Delsårsrapport 2004 Stall Blå (PDF-dokument) Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 Stall Röd (PDF-dokument) Årsredovisning 2003 Stall Röd (Word-dokument) Årsredovisning 2003 Stall Grön (PDF-dokument) Årsredovisning 2003 Stall Grön (Word-dokument) Årsredovisning 2003 Stall Blå (PDF-dokument) Årsredovisning 2003 Stall Blå (Word-dokument) Kallelse till bolagsstämma 21 april 2004 Kallelse till bolagsstämma i Travkompaniet Stall Röd AB (PUBL) (PDF-dokument) Kallelse till bolagsstämma i Travkompaniet Stall Grön AB (PUBL) (PDF-dokument) Kallelse till bolagsstämma i Travkompaniet Stall Blå AB (PUBL) (PDF-dokument) Årsredovisning 2002 Bokslut 2002 Stall Röd (Excel-dokument) Bokslut 2002 Stall Röd (PDF-dokument) Bokslut 2002 Stall Grön (Excel-dokument) Bokslut 2002 Stall Grön (PDF-dokument) Bokslut 2002 Stall Blå (Excel-dokument) Bokslut 2002 Stall Blå (PDF-dokument) Bokslut 2001 Bokslut 2001 Stall Röd (Excel-dokument) Bokslut 2001 Stall Röd (PDF-dokument) Bokslut 2001 Stall Grön (Excel-dokument) Bokslut 2001 Stall Grön (PDF-dokument) Bokslut 2001 Stall Blå (Excel-dokument) Bokslut 2001 Stall Blå (PDF-dokument)

Kontakta oss

Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö

E-post: info@travkompaniet.se

Om travkompaniet

Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!

Om hur vi hanterar dina personuppgifter »