Om Travkompaniet

Vår vision

Travkompaniet vill ge alla hästintresserade tillgång till unika upplevelser genom att erbjuda möjligheten att

 • Äga häst tillsammans.
 • Få mer kunskap om hur mycket arbete, kraft och energi som ligger bakom varje start och tävling.
 • Dela både framgångar och motgångar med andelsägarna.

Vad är Travkompaniets stall?

Travkompaniets stall AB är ett svenskt publikt aktiebolag som startades 2001 och som har kommit att bli en viktig aktör i svensk travsport. Det är ett konsortieägande i travhästar med nästan 7 000 andelsägare. I stallet finns ett antal hel eller delägda, toppstammade travhästar. De flesta tränas av Pasi Aikio på Ytterstas träningsanläggning på Menhammar, men vi har också hästar i träning på andra stall i södra, västra och norra Sverige. Stallet är en elitsatsning med unghästprofil och därför är ambitionen att investera i nya unghästar varje år förutsatt att ekonomin tillåter.

Travkompaniets Stall AB är ett dotterbolag till Travkompaniet på Ekerö AB, som också sköter driften av Travkompaniets stall, både i formell och praktiskt hänseende. Båda bolagen regleras av aktiebolagslagen och revideras av KPMG.

Att vara andelsägare

Som andelsägare i Travkompaniet får du följa våra hästar i vardagen och på tävlingar och uppleva både med- och motgångar.

Våra andelsägare får oftast fri entré till travbanorna när stallets hästar startar. De deltar i utlottningar, bl.a. av hederspriser som våra hästar vinner, och de blir inbjudna på olika evenemang både på och utanför travbanorna.

Våra andelsägare får, till skillnad från annat hästägande, inga merkostnader utöver köpeskillingen för en eller flera andelar. Principen är att alla intäkter från tävlingar, avel och försäljning går tillbaka till verksamheten. Ambitionen är att hålla kostnadsnivån på så låg nivå som möjligt. För att sprida riskerna vid inköp av nya hästar samäger Travkompaniet många av dem till 50 procent, vilket innebär att vi delar både på kostnader och intäkter med vår partner.

Andelsägare har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämmor.


Historik

Travkompaniet startades i april 2001 med 15 hästar, lika fördelade i tre olika stall, Travkompaniet stall röd, Travkompaniet stall grön och Travkompaniet stall blå. För att förenkla administrationen och minska kostnaderna, fusionerades stallen 2006 till ett stall, Travkompaniets stall AB.

Stallets grundare utgjordes av flera travintresserade aktörer med Eva och Jonas Kleberg som kanske de ivrigaste förespråkarna för att sprida kunskap och öka intresset för travsporten. Det var också Eva och Jonas som gick in med störst aktiekapital (och därmed risk) i Travkompaniet, genom moderbolaget Travkompaniet på Ekerö AB.

Vid starten var Stefan Hultman sportchef för Travkompaniet som också var den som då tränade alla stallets hästar. Fram till hösten 2015 då Stefan blev sjuk, resulterade samarbetet i många segrar i de stora svenska årgångsloppen. Tillsammans med Stefan fick vi även fira segrar i de största loppen för de äldre hästarna, inte minst Prix d’Amérique-segern med Maharajah 2014.

Genom åren har Travkompaniet fått fram en lång rad stjärnhästar, Maharajah, Calvin Capar, Jaded, Jocose, Lie Detector, Panne De Moteur, Orecchietti, One Too Many och Who’s Who för att nämna några av våra storloppsvinnare.

Stallet har fått fram flera miljonärer, Elitloppshästar, svenska rekordhållare och ett stort antal storloppsfinalister.

Här hittar du stallets alla starter och resultat


Frågor och svar

 1. Varför får jag som andelsägare inte del av prispengarna?
  Alla prispengar går tillbaka till Travkompaniets Stall AB och dess verksamhet. Pengarna används för att betala de fasta och rörliga kostnaderna som varje häst för med sig; träningsavgifter, försäkringar, veterinärkostnader, anmälningsavgifter, transporter, administration m.m. De används också för att köpa in nya hästar.

 2. Äger Menhammar Travkompaniet?
  Nej, Menhammar Stuteri har inget ägande i Travkompaniet. Däremot har Travkompaniet och Menhammar ett bra samarbete när det gäller inköp av travhästar, ägande av travhästar och avelverksamhet.

 3. Måste jag som andelsägare betala in mer pengar om Travkompaniet behöver?
  Nej, eftersom prispengarna och försäljningar av hästar går tillbaka in i verksamheten så täcks kostnaderna på det sättet.

 4. Men om Travkompaniet behöver större kapitaltillskott, måste inte aktieägarna gå in med mer pengar?
  Om det skulle bli aktuellt med en nyemission (dvs att aktiebolaget ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet) , så är det alltid frivilligt att delta i den.

 5. Varför skriver media aldrig att Travkompaniet äger en häst som vinner, utan bara att Menhammar äger den?
  Vi kan inte styra vad medierna skriver. Vi försöker bara göra vårt absolut bästa för att hålla alla relevanta medier uppdaterade på att Travkompaniet äger hästarna, helt eller delvis.

 6. Hur kan jag som liten andelsägare göra min röst hörd och föreslå förändringar?
  Alla aktieägare kallas till bolagsstämman som normalt sett hålls på våren. Inför bolagstämman har alla rätt att skicka in frågeställningar.

 7. Kan jag ge bort andelar i present?
  Ja, visst kan du göra det. Formulär finns på webbsidan.

 8. Varför köper vi bara hästar från Menhammar?
  Vi tycker att Menhammar står för en väldigt bra uppfödning med fina hästar och därför har många av stallets hästar köpts där.

 9. Varför får inte andelsägare köpa tillbaka hästar när de går ur Travkompaniets stall?
  Alla har möjlighet att köpa hästar från vårt stall. Vi har också sålt många hästar på ASVT´s internetauktioner där alla har haft chansen.

 10. Varför redovisas inte försäljningssiffrorna på hästarna?
  I en affärstransaktion i form av köp eller försäljning, kan priset bara bli offentligt om båda parter är överens om det. Eftersom köparen inte velat att priset skulle offentliggöras får vi respekterat det.

 11. Varför blir det aldrig utdelning på mina aktier?
  Det är bolagsstämman som beslutar om aktieutdelning. Men de år då bolaget har gått med vinst, har bolagsstämman beslutat att vinsten ska användas till att köpa nya hästar.

 12. Varför är Travkompaniets VD anställd i Travkompaniet på Ekerö AB?
  Travkompaniets Stall ABs enda tillgångar är, och ska vara, hästarna. I erbjudandet står det att moderbolaget sköter driften av verksamheten i Travkompaniets Stall AB. Därför är VD anställd i moderbolaget men verksam i Travkompaniets Stall AB.

 13. Varför deläger vi hästar med Menhammar?
  För att vi skall ha råd att ha fler hästar i stallet har vi valt att äga tillsammans med Menhammar Stuteri. Vårt samarbete innebär av vi har råd att ha fler hästar i stallet eftersom vi delar på alla kostnader för hästen. Men det innebär också att vi delar eventuella vinster.

 14. Kan jag sälja tillbaka mina andelar till Travkompaniet?
  Nej, vi åtar oss inte att köpa tillbaka andelar. Vi har heller inte rätt att förmedla aktier.

Kontakta oss

Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö

E-post: info@travkompaniet.se

Om travkompaniet

Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!

Om hur vi hanterar dina personuppgifter »